Meeting Register Page

Утицај климатских промена на пољопривреду и водне ресурсе у Републици Србији / Climate Change Impacts on Agriculture and Water Sectors in the Republic of Serbia
У последњих неколико деценија сведоци смо појаве и последица изразитих климатских промена широм света, које потврђују и научна истраживања у овој области. Очекује се да ће глобално загревање проузроковати велике промене у вредностима различитих климатских варијабли, као што су количина падавина, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха и инсолација. Националне стратегије, службена комуникација са UNFCCC-ом и постојећи оквир политике потврђују да су сектор пољопривреде и водни ресурси међу најугроженијима од климатских промена у Републици Србији. На радионици ће експерти Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација презентовати и описати историјске трендове промена климатских варијабли, као и пројекције за следећих неколико деценија, које су описане и у Атласу, израђеном у оквиру пројекта “Подршка развоју стратегије наводњавања у Србији”, који реализују ФАО и ЕБРД .

There is scientific consensus that climate is changing in the Republic of Serbia. National strategies, official communication to the UNFCCC and the existing policy framework, report that agriculture and water sectors are among the most vulnerable to climate change impacts. In this workshop FAO experts will present and describe the historical trends for temperature, rainfall, and other climatic variables, and how these variables are projected to evolve during the next coming decades, as described in the Atlas of Serbia produced for the Irrigation strategy of the Republic of Serbia. Specifically, we will discuss how these changes will shape the adaptation priorities of the country and how the current policy framework and next planned strategies will address them.
Loading
* Required information